ΚΩΔ.: BEE DWS

BEE DWS

Ανιχνεύει αν τα παράθυρα ή η πόρτα είναι κλειστά ή ανοιχτά.

Μενού