ΚΩΔ.: 1.4 SAFE LOGIC CUSTOM LOCKS

1.4 SAFE LOGIC CUSTOM LOCKS

Αυτές οι κλειδαριές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με SafeLogic EntryPads

SwingBolt

Μοντέλο (EL-)

0701

0701-D

0701-C10

0701-C30

Αρ. Κωδικών χρήστη

2

3

10

30

Σούπερ-Κωδικός

1

1

1

Κωδικός Διαχειριστή

1

1

1

1

Κωδικοί χρήστη

1

1

8

28

Χρονική Καθυστέρηση

0-40 λεπτά

0-45 λεπτά

0-45 λεπτά

Χρονικό Παράθυρο

1-20 λεπτά

1-15 λεπτά

1-15 λεπτά

Παράκαμψη Χρονικής Καθυστέρησης

Super

Super & Mgr

Super & Mgr

Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση Κωδικών

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικοί Ψηφίων

6 ψηφία

6 ψηφία

8 ψηφία

8 ψηφία

Ενεργοποιητής Κλειδαριάς

Motor

Motor

Motor

Motor

 

DeadBolt

Μοντέλο (EL-)

0701

0701-D

0701-C10

0701-C30

Αρ. Κωδικών χρήστη

2

3

10

30

Σούπερ-Κωδικός

1

1

1

Κωδικός Διαχειριστή

1

1

1

1

Κωδικοί χρήστη

1

1

8

28

Χρονική Καθυστέρηση

0-40 λεπτά

0-45 λεπτά

0-45 λεπτά

Χρονικό Παράθυρο

1-20 λεπτά

1-15 λεπτά

1-15 λεπτά

Παράκαμψη Χρονικής Καθυστέρησης

Super

Super & Mgr

Super & Mgr

Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση Κωδικών

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικοί Ψηφίων

6 ψηφία

6 ψηφία

8 ψηφία

8 ψηφία

Ενεργοποιητής Κλειδαριάς

Motor

Motor

Motor

Motor

 

SpringBolt

Μοντέλο (EL-)

0801

0801-D

0801-C10

0801-C30

Αρ. Κωδικών χρήστη

2

3

10

30

Σούπερ-Κωδικός

1

1

1

Κωδικός Διαχειριστή

1

1

1

1

Κωδικοί χρήστη

1

1

8

28

Χρονική Καθυστέρηση

0-40 λεπτά

0-45 λεπτά

0-45 λεπτά

Χρονικό Παράθυρο

1-20 λεπτά

1-15 λεπτά

1-15 λεπτά

Παράκαμψη Χρονικής Καθυστέρησης

Super

Super & Mgr

Super & Mgr

Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση Κωδικών

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικοί Ψηφίων

6 ψηφία

6 ψηφία

8 ψηφία

8 ψηφία

Ενεργοποιητής Κλειδαριάς

Motor

Motor

Motor

Motor

 

StrikeBolt

Μοντέλο (EL-)

0901

Αρ. Κωδικών χρήστη

2

Σούπερ-Κωδικός

Κωδικός Διαχειριστή

1

Κωδικοί χρήστη

1

Χρονική Καθυστέρηση

Χρονικό Παράθυρο

Παράκαμψη Χρονικής Καθυστέρησης

Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση Κωδικών

Ναι

Κωδικοί Ψηφίων

6 ψηφία

Ενεργοποιητής Κλειδαριάς

Motor

 

Μενού