ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ηλεκτρονικές κλειδαριές RFID δωματίων για νέες ή ήδη
υπάρχουσες πόρτες αλουμινίου, ξύλινες, PVC και συρόμενες

Αναβαθμίσεις παλαιών ηλεκτρονικών κλειδαριών

Διακόπτες εξοικονόμησης ενέργειας

Ηλεκτρονικές κλειδαριές RFID κεντρικής εισόδου και κοινόχρηστους χώρους

Χρηματοκιβώτια κωδικού

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ηλεκτρονικές κλειδαριές κωδικού

Συστήματα διαχείρισης parking

Συστήματα διαχείρισης ανελκυστήρα

POS

Συστήματα φύλαξης και περιπόλων

Χρονοπαρουσία προσωπικού

Προγράμματα διαχείρισης κλειδαριών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ηλεκτρονικές κλειδαριές δακτυλικού αποτυπώματος
Χρηματοκιβώτια δακτυλικού αποτυπώματος
Συστήματα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Μηχανισμοί χρηματοκιβωτίων κωδικού
Μηχανισμοί χρηματοκιβωτίων δακτυλικού αποτυπώματος

Ε-TERNAL

Aδιάρρηκτο σύστημα ασφάλειας για θωρακισμένες πόρτες

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ετήσια πακέτα τεχνικής υποστήριξης

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

EIΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

MAΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ

Μενού